Sie

02

Data dodania : 2 sierpnia 2016

jak grać na giełdzieGra na giełdzie czy inwestowanie na rynku forex jest ryzykownym przedsięwzięciem. Przy inwestowaniu bardzo istotna jest dyscyplina. Należy trzymać się konsekwentnie stworzonego wcześniej planu inwestycyjnego. Kontrolowanie emocji chroni przed błędami. Obok dyscypliny ważna jest akceptacja nieuniknionych strat. Inwestowanie jest sztuką ustalania strategii, to umiejętność robienia dwóch kroków do tyłu, by potem pójść do przodu. Straty mogą być czasem trampoliną do przyszłego sukcesu. Kolejna cecha to cierpliwość, która konieczna jest, by umieć czekać na odpowiedni sygnał otwarcia pozycji i zamknąć ją z możliwie największym zyskiem. Gra na czas może być kluczowa.

Dobry inwestor musi wiedzieć jak zachować się w danej sytuacji, gdy niezbędna jest cierpliwość, a kiedy szybkie działanie. Inwestorzy finansowi są coraz bardziej świadomi, wiedzą gdzie szukać porad i jak przygotować się do działania. Konsekwentne trzymanie się raz objętej strategii może przynieść lepsze rezultaty niż chaotyczne zmiany.

Panuje powszechna opinia, że inwestowanie na giełdzie czy na forexie uzależnia. W każdym działaniu biznesowym wymaga odpowiedniego podejścia. Brak wystarczającej dojrzałości i świadomości rzeczywiście może prowadzić do uzależnienia. Nie należy zapominać, że inwestowanie nie jest zabawą. Nie należy też traktować tego jako sposobu na życie. Inwestowania na cały etat można spróbować  tylko wówczas, gdy ma się duże doświadczenie. Inwestowanie to spore ryzyko, ale można je umiejętnie minimalizować.

Lip

18

Data dodania : 18 lipca 2016

popularne funduszeOstatnie pół roku na rynku funduszy inwestycyjnych było burzliwe. Spośród ponad 700 rozwiązań detalicznych dostępnych na krajowym rynku, więcej niż połowa odnotowała ujemny bilans sprzedaży. Nie brakowało jednak takich rozwiązań, które cieszyły się popularnością.

Saldo wpłat i wypłat dla wszystkich funduszy detalicznych w I półroczy jest dodatnie, wyniosło prawie +184 mln zł, ma się to nijak wobec kwoty netto, jaką klienci wypłacili w analogicznym okresie rok wcześniej (prawie +8,3 mld zł). Tym razem najwięcej środków wypłacono z rozwiązań akcyjnych (blisko -2,0 mld zł) oraz mieszanych (ponad -1,0 mld zł). Największą popularnością cieszyły się natomiast fundusze absolutnej stopy zwrotu (+0,9 mld zł) oraz ochrony kapitału (+0,4 mld zł). W przygotowanym przez Analizy Online zestawieniu pięciu produktów o najwyższym bilansie sprzedaży w I półroczu 2016 roku przedstawiciele wymienionych grup zajęli czołowe lokaty.

Qrecus Ochrony Kapitału znalazł się w pierwszej piątce funduszy o najwyższym bilansie sprzedaży także ubiegłego roku. Jego bilans sprzedaży w I półroczu br. wyniósł 462,5 mln zł, zaś aktywa na koniec czerwca sięgały 1 760,0 mln zł

Raiffeisen Aktywnego Inwestowania od momentu uruchomienia (w czerwcu 2014 roku) każdego miesiąca notował dodatni bilans sprzedaży.

Największe napływy do funduszy detalicznych w I półroczu odnotował Altus TFI, +1,4 mld zł, większość trafiła do rozwiązań zamkniętych.

W przypadku Pioneer Gotókowego, według szacunków Analiz Online, ostatni raz ujemne napływy odnotowano w grudniu 2013 roku.

Cze

16

Data dodania : 16 czerwca 2016

hossa na rynkach wschodzącychOd początku roku indeks WIG spada o -4,0 proc. Inwestycje na rynkach wschodzących przyniosły nawet dwucyfrowe zyski. Rosja i Ameryka Łacińska to te rynki wschodzące, dzięki którym można dotychczas zarobić najwięcej. Akcje spółek rosyjskich rosną wraz z cenami ropy naftowej. Natomiast za wzrostami w regionie Ameryki Łacińskiej stoi głównie parkiet w Brazylii. W okresie od stycznia do końca maja br. Quercus Rosja zyskał +20,7 proc. (jeszcze w 2014 roku notował spadek na poziomie -43,5 proc.). W tym samym czasie Investor Ameryka Łacińska zarobił +20,4 proc., zaś NN(L) Ameryki Łacińskiej wypracował stopę zwrotu na poziomie +17,7 proc.

W przypadku notowań akcji tureckich zaważył czynnik polityczny. Od początku roku do końca kwietnia, fundusze inwestujące na tej giełdzie były najlepiej spisującymi się rozwiązaniami w ofercie krajowych TFI spośród wszystkich skupiających się na rynkach wschodzących. Inwestorzy zaczęli nabierać zaufania do nowego rządu powołanego w ubiegłym roku. Jednak przed miesiącem nastąpiły zmiany. Od tego czasu turecki BIST 100 stracił już przeszło 8 proc. Turcja należy do najbardziej ryzykownych rynków wschodzących. Na przestrzeni trzech lat miesięczne stopy zwrotu indeksu w lokalnej walucie wahały się od -11 proc. do +12 proc., zaś roczne od -22 proc. do 56 proc. Od stycznia do końca maja br. Caspar Akcji Tureckich zyskał +9,6 proc., Arka BZ WBK Akcji Tureckich +7,7 proc., zaś UniAkcje Turcja +7,5 proc.

Przy wyborze funduszy do portfela nie należy kierować się jedynie ostatnimi wynikami, zwłaszcza w przypadku tak ryzykownych, jak te inwestujące na niestabilnych rynkach wschodzących.

Maj

07

Data dodania : 7 maja 2016

inwestowanie według planuZ informacji podanych przez Giełdę Papierów Wartościowych wynika, że w 2015 roku udział inwestorów indywidualnych w giełdowych obrotach akcjami wyniósł tylko 12 proc. Lokowanie oszczędności w akcje jest w Polsce mało popularne. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić m.in. ogólny spadek zaufania do sektora finansowego, wciąż zbyt małą skłonność Polaków do długoterminowego oszczędzania, brak odpowiedniej edukacji ekonomicznej, niechęć do ryzyka. Oprocentowanie lokat bankowych i obligacji skarbowych jest niskie, warto więc przynajmniej część oszczędności zainwestować w akcje.

Pierwszym krokiem jest założenie rachunku w biurze maklerskim. Na początku można na niego przelać relatywnie niewielką kwotę, aby ewentualna strata nie była zbyt dotkliwa i nie zniechęciła do inwestowania. Decydując się na zainwestowanie w akcje na dłuższy czas (powyżej roku), warto przyjrzeć się przedsiębiorstwu, jak działa, kto nim zarządza, jakie perspektywy ma biznes prowadzony przez spółkę, jak wypada na tle konkurencji itd. Informacje na temat sytuacji finansowej spółek czerpać można z raportów okresowych.

Przed zainwestowaniem pieniędzy inwestor powinien przygotować plan i określić w nim, jak długo chce trzymać akcje, jaki cel zamierza osiągnąć, ile może stracić. Kontrolowanie potencjalnych ubytków w kapitale umożliwi zlecenie stop-loss, gdy cena akcji spadnie poniżej pewnego poziomu, są one automatycznie sprzedawane. Inwestor musi określić, jaki zysk jest dla niego satysfakcjonujący, nie należy obawiać się sprzedaży papierów, gdy zysk ten zostanie osiągnięty, może wcześniej ustawić zlecenie take-profit.

Dobrze dywersyfikowany portfel ma przynajmniej 30 – 40 składników. Dla początkującego inwestora takie rozproszenie jest nieosiągalne, jednak nie oznacza to, że środki nie muszą być podzielone między wiele spółek. Rozłożenie ryzyka na 4 – 5 spółek zmniejsza niebezpieczeństwo wpływu nieprzewidzianych zdarzeń na wyniki inwestycji.

Mar

10

Data dodania : 10 marca 2016

klienci skarżą sięFederacja Konsumentów przeanalizowała skargi zgłaszane przez klientów banków i ubezpieczycieli. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy polisolokat i zaniżania odszkodowań przy polisach komunikacyjnych.

Polisy z UFK cechował duży stopień niejasności i skomplikowania. Mimo występującego w tytule umowy sformułowania „ubezpieczenie”, produkt ten był tworem hybrydowym, w którym składnik ubezpieczeniowy ogrywał rolę marginalną, zaś głównym celem ubezpieczenia z UFK było inwestowanie środków powierzanych przez konsumentów w instrumenty finansowe.

Wśród nieprawidłowości wskazanych przez Federację Konsumentów znalazły się także; brak informowania klientów o długoterminowym charakterze umowy, przedstawienie produktu, jako tradycyjnej, bezpiecznej lokaty, niedoręczanie egzemplarza umowy po jej podpisaniu przez konsumenta, stosowanie niedozwolonych postanowień w umowach zawieranych z konsumentami, uzależnianie przyznania kredytu hipotecznego od wcześniejszego podpisania umowy ubezpieczenia z UFK, oferowanie produktu niedopasowanego do potrzeb i możliwości finansowych konsumenta, nakładanie licznych opłat niemających odpowiednika w świadczeniach oferowanych przez drugą stronę kontaktu.

Działania podejmowane przez Federację Konsumentów okazały się skuteczne. W większości przypadków ubezpieczyciele uwzględniali argumenty przytaczane przez Federację, akceptując wcześniejsze rozwiązanie umowy i zwrot środków wpłacanych przez konsumentów, bez konieczności ponoszenia przez nich rażąco wygórowanych opłat likwidacyjnych.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych najczęstszym problemem zgłaszanym przez konsumentów było zaniżanie kwoty przyznanego odszkodowania, naliczanie amortyzacji podczas wyceny części niezbędnych do usunięcia szkody oraz odmowa wypłacenia odszkodowania. Większość zakładów ubezpieczeń godziła się na rozwiązania sugerowane przez Federację Konsumentów.

Lut

03

Data dodania : 3 lutego 2016

fundusze zagraniczne w 2015Aktywa funduszy zagranicznych po dwóch kwartałach ujemnej dynamiki, w ostatnich trzech miesiącach 2015 roku odnotowały wzrost. W tym czasie zwiększyły się one o +1,1 proc. do 6,0 mld zł. Częściowo było to spowodowane osłabieniem złotego wobec dolara (w czwartym kwartale -3,3 proc.). W ujęciu walutowym, aktywa zmniejszyły się o -2,1 proc. do poziomu 1,53 mld USD. Pozytywny wpływ na wartość środków ulokowanych w funduszach pięciu monitorowanych przez Analizy Online funduszy zagranicznych miała koniunktura na rynkach akcji.

W całym roku 2015 środki zgromadzone w funduszach zagranicznych odnotowały spadek o -0,8 mld zł, czyli -12,1 proc. W ujęciu walutowym aktywa spadły o -0,4 mld USD, czyli niemal o -21 proc. Wynikało to częściowo z umocnienia dolara wobec złotego o ponad +11,0 proc. w 2015 roku.

Fundusze zagraniczne nie były zbyt popularne, saldo wpłat i wypłat w czwartym kwartale było ujemne drugi raz z rzędu i wyniosło -0,16 mld zł.

Spośród sześciu wyodrębnionych segmentów rynku, tylko w przypadku trzech nastąpił wzrost zarządzanych środków. Jednym z nich były fundusze akcyjne, których aktywa zwiększyły się o ponad +11,0 proc., ich udział w rynku wzrósł do 48 proc. na koniec 2015 roku. Przyrost aktywów w skali roku miał miejsce w dwóch najmniejszych segmentach rynku – funduszach pieniężnych i ochrony kapitału.

Największy spadek w 2015 roku odnotowały fundusze sektorowe. Wartość zgromadzonych środków zmniejszyła się o prawie -50,0 proc. do 16 mln zł. Duży spadek odnotowały fundusze dłużne, -1,1 mld zł, czyli prawie -30,0 proc. do 2,6 mld zł.

Gru

15

Data dodania : 15 grudnia 2015

inwestowanie na świecieW ofercie Legg Mason TFI, które przez długi czas oferowało przede wszystkim fundusze inwestujące na polskim rynku pojawiło się pięć subfunduszy rynków zagranicznych. Każdy z nich funkcjonuje w formie master-feeder, co oznacza, ze jego aktywa lokowane są w wybrany subfundusz źródłowy, wchodzący w skład Legg Mason Global Funds plc.

Rozszerzenie oferty jest odpowiedzią na coraz częstsze sygnały od partnerów biznesowych i klientów, którzy cenią sobie ciekawe rozwiązania inwestujące za granicą. Drugim powodem jest dążenie do pełniejszego wykorzystania ogromnego zaplecza inwestycyjnego, jakim dysponuje Grupa Legg Mason, zarządzająca aktywami na poziomie 672,1 mld dolarów.

Trzy z nowo utworzonych subfunduszy lokuje aktywa w subfundusze źródłowe poszukujące zysków w różnych sektorach amerykańskiej gospodarki – w sektorze spółek będących w początkowej fazie dynamicznego rozwoju (LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych); spółek z segmentu małych i mikroprzesiębiorstw, reprezentowanych przez indeks Russel2000 (LM Małych Spółek Amerykańskich); oraz wśród spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 (LM Okazji Rynkowych).

Wśród nowych subfunduszy znalazła się też oferta dla inwestorów o bardziej umiarkowanym podejściu do ryzyka – LM Globalnych Papierów Dłużnych. Funduszem bazowym jest tu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, który dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 3-letnich.

Legg Mason TFI ma w planach dołączenie do oferty kolejnych subfunduszy, w tym poszukujących zysków na rynku akcji europejskich.

Gru

11

Data dodania : 11 grudnia 2015

inwestujący na GPWPo tym jak Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła publikować na swojej stronie informacje dotyczące złożonych prospektów emisyjnych, na podobne rozwiązanie wobec spółek zmierzających na NewConnect zdecydowała się giełda. NewConnect jest formalnie rozwijającym się systemem obrotu. Regulacje KNF nie dotyczą zatem małego parkietu. Wszelkie zasady ustalane są przez giełdę, ale zdarza się, ze debiuty na NewConnect poprzedzają emisje publiczne. Zwykle jednak tak nie jest.

W celu zwiększenia przejrzystości procesu wchodzenia na mały parkiet, Giełda Papierów Wartościowych postanowiła poprawić dostęp do informacji o emitentach przed rozpoczęciem notowań ich akcji. Liczy, że dzięki temu zwiększy się aktywność inwestorów. W rezultacie, do 10 grudnia 2015 roku na stronie internetowej NewConnect publikowane będzie zbiorcze zestawienie złożonych przez spółki wniosków o wprowadzenie akcji na rynek. Obejmować będzie wnioski związane z debiutem oraz z wprowadzeniem na rynek kolejnych serii akcji. Zestawienie uwzględniać będzie informacje o dacie złożenia wniosku, dacie uchwały zarządu GPW w sprawie wprowadzenia spółki na rynek, odnośnik do dokumentu informacyjnego oraz proponowana data pierwszego notowania.

Aby zapewnić inwestorom czas na zapoznanie się z tymi informacjami, GPW wprowadza także zasadę, która mówi o tym, że data pierwszego notowania instrumentów, o których wprowadzenie ubiega się emitent, nie będzie wyznaczana wcześniej niż po upływie pięciu dni roboczych od publikacji dokumentu informacyjnego. Regulamin NewConnect, czyli kryteria, które muszą spełnić spółki planujące debiut na małej giełdzie, nie ulega zmianie.

Lis

14

Data dodania : 14 listopada 2015

ochrona kapitału i zyskówTrwa subskrypcja jednostek uczestnictwa nowego subfunduszu inwestycyjnego opartego o strategię typu CPPI. Głównym dystrybutorem jest mBank. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad jest rozwiązaniem łączącym zalety funduszy otwartych oraz funduszy strukturyzowanych z ochrona kapitału. Poziom minimalny nie podlegający ochronie wynosi 90 proc. na koniec każdego roku działania funduszu. Jeżeli wartość jednostki uczestnictwa wzrosła po roku ze 100 do 120 zł, to nowy poziom ochrony wyniesie 108 zł (wcześniejszy wynosił 90 zł), zatem od nowego okresu mechanizm CPPI ochroni już część wypracowanego zysku.

Fundusz CPPI stworzony przez KBC może okazać się ciekawą alternatywą dla inwestorów, którzy dotychczas, z obawy przed nadmiernym ryzykiem, stronili od funduszy inwestycyjnych. Dla klientów już inwestujących w fundusze będzie on interesującym elementem stanowiącym uzupełnienie dotychczasowego portfela.

Aktywa subfunduszu inwestowane są na rynkach globalnych poprzez fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne zarządzane przez podmioty z Grupy KBC. Zarządzający mają możliwość inwestowania na wielu rynkach np. w Europie, Ameryce Północnej, Azji, czy w krajach Pacyfiku.

Do tej pory Grupa KBC wprowadziła ponad 70 funduszy opartych o mechanizm CPPI. Obecnie to już ponad 25 mld euro w zarządzaniu i ponad 90 proc. udziału w rynku funduszy typu CPPI w Belgii.

Subskrypcja tytułów uczestnictwa KBC Globalny Ochrony 90 Listopad odbywa się za pośrednictwem mBanku i potrwa do 30 listopada. Pierwsza wpłat wynosi minimum 500 zł, a kolejne co najmniej 100 zł.

Kwi

16

Data dodania : 16 kwietnia 2014

wzrost notowań deweloperówZ badań zebranych przez Lion’s bank wynika, że w przypadku większości firm deweloperskich informacje o liczbie sprzedanych mieszkań przekładają się wprost na giełdowe wyceny. Zdarzają się też przypadki odwrotne, kiedy giełdowi gracze uznają za kluczowe inne informacje.

Sprzedaż mieszkań jest prostym wskaźnikiem wyprzedzającym dla wyników finansowych firmy. Analiza danych płynących z dziesięciu firm deweloperskich pokazuje, że istnieje pewna korelacja między wynikami sprzedaży i notowaniami akcji tych przedsiębiorstw. Badane firmy w pierwszym kwartale sprzedały 2,7 tys. mieszkań, czyli o 60 proc. więcej niż rok wcześniej i niewiele mniej niż w czwartym kwartale 2013 roku. W tym samym czasie notowania indeksu WIG – deweloperzy zanotowały wzrost o niemal 5 proc. (r/r) i spadek o 4 proc. (kw/kw). Ponad 12-krotnie większy wzrost sprzedaży spółek (r/r) niż ich notowań sugeruje zachowawcze podejście inwestorów do firm deweloperskich.

Powiązanie to najbardziej widoczne jest na przykładzie Dom Development, Robyg, Ronson oraz częściowo J.W. Construction, Wikana i Inpro. Omawiana zależność w największym stopniu zauważalna jest na przykładzie firmy Robyg. Poziom sprzedaży notowany przez tego dewelopera ze statystycznego punktu widzenia niemal w 60 proc. determinuje zmiany cen akcji. W pierwszym kwartale tego roku firm sprzedała 576 lokali, czyli o 4,7 proc. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 90 proc. niż w analogicznym okresie sprzed roku. W dużej mierze widoczne jest tu przełożenie sprzedaży na kurs akcji. Za jeden walor Robyga płacono w pierwszym kwartale br. średnio o 5,3 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2013 roku i o 66,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

W przypadku firm marvipol i Polnord korelacja jest odwrotna. Marvipol w pierwszym kwartale sprzedał 271 lokali, czyli o 142 proc. niż rok wcześniej. Jednak średni kurs akcji tej firmy w pierwszym kwartale był o 30,8 proc. niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Sprzedaż w przypadku Polnordu sięgnęła w tym samym czasie 309 sztuk, progres wyniósł 54,5 proc. (r/r), zaś średni kurs akcji był o 6,3 proc. niższy niż przed rokiem.